Rikotaanko yhdessä ennakkoluuloja?

Yrittäjäksi ei kannata ryhtyä, sillä se on liian riskialtista. Opiskelija menettää opintotukensa, mikäli lähtee yrittäjäksi. Ja pahimpana opiskelijayrittäjän näkökulmasta: opiskelijayrittäjä tekee työn opiskelijatyönä.

 

Eiköhän ole jo aika kumota nämä väitteet?

Nykyään opiskelijana itsensä työllistäminen on helpompaa kuin koskaan. Mahdollisuuksia yrittäjyyteen tarjotaan uuden opetussuunnitelman myötä jo alakoulussa ja ne ulottuvat aina korkeakouluopiskelijoihin saakka.

Erilaiset koulutusohjelmat ja opintokokonaisuudet pystytään sisällyttämään yrittäjyyskasvatuksen myötä aiempaa paremmin opintoihin, mikä mahdollistaa sen, että oman osaamisen kehittämisen ja opiskelijayrittäjyyden voi lukea omiin opintoihinsa. Saat siis parhaassa tapauksessa sekä opintopisteitä, hankit asiakkaita, myyt osaamistasi, tienaat rahaa ja luot verkostoja jo opiskelujesi aikana.

Miksi sitten opiskelija+yrittäjä yhtälönä on edelleen mielipiteitä jakava niin oppilaitos-, yritys- kuin opiskelijakentässä?

Tähän haluan olla tekemässä muutosta Suomessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 17.3.2017 uudet yrittäjyyskasvatuksen linjaukset. Näiden myötä haluankin kannustaa jokaista osallistumaan yhdessä toiminnan kehittämiseen – se ei nimittäin vaadi mitään muuta kuin oikeaa asennetta.

 

Yrittäjyyskasvatus ei ole yrittäjäksi lähtemistä

Yrittäjyyskasvatus sekoitetaan terminä hyvin usein yrittäjyyteen, joka tarkoittaa oman liiketoiminnan pyörittämistä. Yrittäjyyskasvatus pitää sisällään enemmän kuitenkin asenteisiin, tekemiseen ja oppimiseen liittyviä asioita, jotka ovat yrittäjämäiselle toimintatavalle tuttuja. Näitä piirteitä ovat esimerkiksi työelämätaidot, oma-aloitteisuus, tekemällä oppiminen ja kokonaisuuksien hallinta.
Opetus- ja kulttuuriministeriö määritteli yrittäjyyskasvatuksen uusissa linjauksissaan seuraavasti:

”Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on yrittäjyyteen liittyvien myönteisten asenteiden lisääminen, yrittäjyyteen liittyvien tietojen ja taitojen kehittäminen, uuden yrittäjyyden aikaansaaminen, yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen, sekä yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukeminen. Yrittäjyyskasvatuksessa tärkeää on kokeileminen, toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, projektimaiset työtavat, yritysyhteistyö sekä yrittäjyyteen liittyvät tehtävät ja kokemukset.”

 

Opiskelupiireissäni puhuessani opiskelijayrittäjyydestä ja yrittäjyyskasvatuksesta hyvin suuri osa ajattelee, että sen kautta tähdätään juurikin päätoimiseksi yrittäjäksi. Monet kokevat myös vielä, että oman toiminimen perustaminen on ainoa vaihtoehto yrittäjyydelle. Ymmärrän tämän toki siltä osin, että monipuolisemmat yrittäjyysmuodot opiskelijoille ovat alkaneet jalkautua toimintaan vasta viimeisen parin vuoden aikana.

Nykyään mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi monipuoliset Nuori Yrittäjyys ry -koulutusohjelmat, opiskelijaosuuskunnat ja 4H-yhdistys. Toiminta voi olla todella pientä ja satunnaista tai jopa täysin varsinaisen yrityksen mittakaavassa tapahtuvaa yrittäjyyttä. Sinä asetat itse omat rajasi ja pystyt toimimaan juuri niinkuin haluat – parhaassa tapauksessa kulut opiskelijayrittäjällä ovat muutamia kymppejä vuodessa ja kaikki laskutuksesi on vain plussaa. Esimerkiksi NY-yrityksissä ja 4H-yhdistyksissä taloudelliset riskit ovat todella pieniä ja opiskelijaosuuskunnassa riskit ovat osuuskunnan eivätkä opiskelijan omia.

Vaikka toiminimen perustaminen on yhtään vähättelemättä yhä yksi hyvä keino työllistää itsensä opiskelun aikana, pystyy ensikosketuksia yrittäjyyteen ottamaan myös helpommin. Toiminimeen siirtyminen onkin hyvin loogista ja kätevää, kun on saanut testattua liikeideaa ja kerättyä kokemusta opiskelijayrittäjyydestä.

 

Ennakkoluulot uuteen uskoon

Pidetään asia yksinkertaisena: opiskelija ei menetä opintotukiaan yrittäjyyden takia. Opintoetuuksiin vaikuttaa opiskelijan omat tulot, joita ovat samalla tavalla palkkatyössä ansaittavat tulot kuin yrittäjämäisesti esimerkiksi osuuskunta- tai toiminimiyrittäjänä saadut ansiot.

Olitpa siis töissä opiskelijana esimerkiksi kaupan kassalla tai toimit opiskelijayrittäjänä, yksinkertainen totuus on seuraava: jos tienaat liikaa, et saa opintotukea. Tässä tilanteessa toki suunnitelmallisuus on tärkeässä osassa, sillä ottamalla huomioon tulosi (harvalle varmasti palkkatulot tulevat yllätyksenä, mikäli töitä on tehnyt) ja siten voi olla nostamatta opintotukea, mikäli tulorajat alkavat ylittyä.

Kuinka paljon sitten saa tienata opiskelijana, ettei tarvitse miettiä opintotukien nostamatta jättämistä? Vastaus löytyy yksinkertaisesti Kelan sivuilta tästä linkistä. Vaikka nostaisit opintotukea ympäri vuoden 12 kuukaudelta, saat silti tienata 7920€ vuodessa.

Opiskelijalle ja varsinkin myös opiskelijayrittäjälle onkin tärkeää pitää huolta omista tuloistaan ja taloudestaan. Käytännön tekeminen ja työelämässä mukana oleminen kannattaa aina, eivätkä asiat oikeasti ole niin monimutkaisia kuin voisi kuvitella.

 

Opiskelijayrittäjyyden asiantuntija ja yrittäjyyskasvatuksen viestinvälittäjä.
Innostusta tulevaisuuden luomiseen kuuden vuoden yrittäjyyskokemuksella.
044 355 4847 – tomi@opiskelijayrittajyys.fi

Vastaa