Osaamisen tuotteistaminen toimii määrätietoisena askeleena työelämään

Tänään 13. maaliskuuta on kulunut tasan vuosi siitä, kun Opiskelijayrittajyys.fi -sivusto on avattu. Vuoden aikana sivusto on kerännyt alleen 25 tekstiä opiskelijayrittäjyyteen liittyen niin tarinoiden kuin blogitekstien muodossa. Nyt vuoden kunniaksi esittelen tässä tekstissä, kuinka lähdin itse tuotteistamaan osaamistani tavoitteenani toimia yrittäjyyskasvatuksen alalla vaikuttajana. Opiskelijayrittäjyys -konsepti on ollut yksi suurin osa tätä prosessia.

 

Tämän päivän työelämässä oman osaamisensa esille tuominen mahdollisimman selkeästi, kohdennetusti ja uskottavasti erottaa huipputekijät valtavan osaajamassan joukosta. Osaamisessa vahvuudet ja kiinnostukset tulisi olla tunnistettuna, siitä tulisi viestiä kohdennetusti ja selkeästi ja ennen kaikkea osaamisen tulisi olla mielenkiintoisessa muodossa.

Enkä halua vain puhua asiasta. Antakaa minun näyttää.

Lähdin tuotteistamaan omaa osaamistani puolitoista vuotta sitten. Opiskelijayrittajyys.fi -sivusto oli ensimmäinen askel kohti yrittäjyyskasvatuksen alalla toimimista. Olin tehnyt useamman vuoden ajan yksittäisiä keikkoja ja workshop-tyylisiä valmennuksia opiskelijoille. Puolitoista vuotta sitten media-alan parissa työskentely sai kuitenkin jäädä taakse, kun määrätietoisesti päätin lähteä luomaan itselleni uraa opiskelijayrittäjyyden asiantuntijana.

Tällä hetkellä, puolitoista vuotta myöhemmin, opintoni Jyväskylässä Tiimiakatemialla alkavat olla loppumetreillä. Toteutin oman opinnäytetyöni viime vuoden aikana tekemällä sen, mitä olin lähtenyt tavoittelemaan aikaisemmin. Tuotteistin siis oman osaamiseni.

Opinnäytetyöni ”Kuinka tuotteistaa oma osaaminen yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijapalveluksi?” löytyy verkosta luettavana kokonaisuudessaan.

Pääset lukemaan tutkimuksen tästä

 

Osaaminen selkeään muotoon

Tuon kokonaisen 80 sivua sisältävän tutkimuksen tekeminen oli yksi haastavimmista, mutta samalla mielenkiintoisimmista vaiheista koko tähänastisen opintourani aikana. Lähdin rakentamaan omien vahvuuksieni ja osaamiseni ympärille yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijapalvelua. Palvelua kehitettiin ja testattiin käyttämällä luovaa Kehitä kokeillen -menetelmää kolmella eri valmennuskokeilulla Vaasassa VAMIA ammattiopistolla ja Äänekoskella POKE ammattiopistolla.

Haluankin nyt tässä kirjoituksessa avata lyhyesti sitä prosessia neljällä vaiheella, jotka kävin läpi osaamisen tuotteistamisessa. Ehkäpä muillekin nuorille tästä voi olla apua oman osaamisensa selkeyttämisessä. Esittelen tekstin lopussa myös kiteytetysti tutkimuksessa esille saadut ydinhavainnot.

 

1. Osaamisen konkretisointi

Mikä saa sinut innostumaan? Missä koet olevasi hyvä? Oman osaamisen tunnistaminen vahvuuksien ja kiinnostuksien muodossa on ensimmäinen askel kehittämistä. Omalla kohdallani nuorten innostaminen ja mahdollisuuksien luominen olivat ydinkiinnostuksinani ja koin vahvuutenani hyvät viestintä- ja esiintymistaidot sekä yrittäjyydestä hankitun käytännön kokemuksen. Lähtökohtana olikin, että lähdin hyödyntämään aiempaa osaamistani tuotteistamisessa. Osaamisen konkretisoinnilla viedään omat taidot ja kyvyt tunnistettavaan muotoon.

 

2. Käytännön kokeileminen

Kun osaaminen on selvillä, on aika lähteä viemään sitä käytäntöön. Pienet kokeilut ja teot kohti osaamisen kehittymistä tarjoavat mahdollisuuden siihen, että saa tärkeää palautetta ja havaintoja oikeaan suuntaan menemisestä.

Lähde tekemään rohkeasti ja toteuttamaan osaamistasi, olipa se sitten opiskelijayrityksen kautta tai koulutehtäviä varten. Onkin tärkeää muistaa, että koulussa suoritettavia tehtäviä kannattaa aina pyrkiä yhdistämään mahdollisimman hyvin käytännön toimintaan. Lähdin itse rohkeasti ottamaan yhteyttä oppilaitoksiin ja pääsinkin niihin kouluihin vetämään valmennukset, joihin halusinkin.

 

3. Osaamisen paketointi

Kun olet selkeyttänyt ja konkretisoinut osaamistasi ja saanut käytännön kokemusta sen osalta, on seuraavana vuorossa sen paketointi esimerkiksi palvelun muotoon tai esimerkiksi verkkosivuksi. Paketoinnissa voidaan puhua myös tuotteistamisesta, jossa osaaminen muotoillaan kokonaisuutena mahdollisimman selkeään muotoon, osataan nostaa tärkeimmät asiat esille ja muotoillaan kokonaisuus mielenkiintoiseksi. Omalla kohdallani lopputulos paketoitiin palveluksi verkkosivuille.

Voit paketoida osaamisesi esimerkiksi työnantajia varten yhdeksi verkkosivuksi, johon on koottu kaikki osaamisesi ja kokemuksesi selkeästi. Sivu voi toimia ikään kuin verkkosivumuotoisena CV:nä. Opiskelijayritykselle paketointi voi toimia esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla esitettävän palvelun selkeänä kuvauksena.

 

4. Ydinviestin kiteyttäminen

Pystytkö kuvailemaan osaamistasi yhdellä tai korkeintaan kahdella lauseella? Paljon puhuttu hissipuhe onkin hyvä tapa muodostaa ydinviesti osaamisestaan. Ydinviestiä voi tarvita niin työhaastatteluissa, opiskelijayrittäjänä yrityksen myyntityössä sekä vaikkapa somessa lyhyenä kuvauksena itsestään. Kun osaat selkeästi ja lyhyesti esittää osaamisesi, jäät varmasti vastapuolen mieleen paremmin. Jos osaamisellasi ajama tarkoitus ei tule selville parilla lauseella, jatka vielä ydinviestisi kirkastamista!

Oman valmennukseni ydinviesti kuului ”Innostava valmennus opiskelijoille työelämätaitojen kehittymiseen”ja sen mielenkiintoa herättävä slogan oli ”Opiskelijasta onnistujaksi”.

 

Lopuksi lupaamani kooste tutkimuksen tuloksista:

– Opiskelijoiden on hankala päästä alkuun omia tavoitteitaan tai kiinnostuksiaan koskevissa asioissa, mutta heille ei saisi antaa kuitenkaan liian suoria vastauksiakaan. Opettajan tai tässä tapauksessa valmentajan tulisikin johdatella oikealle reitille, sillä alkuun päästyään opiskelijat etenivät hyvin. Parhaiten toimivaksi harjoituksissa koettiin, kun opiskelijat saavat ensin itse miettiä hetken asioita ja sen jälkeen keskustella pienissä ryhmissä.

– Kertaluontoiset valmennukset ja harjoituskerrat toimivat enemmän ajatuksien herättäjänä ja aktivoijana, mutta syvällisemmät tulokset ja tiedot vaikutuksista jäävät vähäiseksi.

– Tekemisen merkitys on suuri. Ideoista konkretiaan ja tavoitteiksi toimii. Tutkimuksessa korostui, että normaalin luokkaopetuksen ja opettajan kuuntelemisen sijaan fokus on tärkeää pitää opiskelijoissa ja heidän tekemisessään.

– Tarinoiden ja kokemuksien jakamisen rooli on tärkeä osa innostamista. Samaistuttavat tarinat toimivat ja saavat opiskelijat miettimään omaa uraansa.

– Hissipuheen tekeminen, jossa kiteytetään oma osaaminen selkeään muotoon, oli ehdottomasti valmennuksien suosituin harjoitus.

 

Opiskelijayrittäjyyden asiantuntija ja yrittäjyyskasvatuksen viestinvälittäjä.
Innostusta tulevaisuuden luomiseen kuuden vuoden yrittäjyyskokemuksella.
044 355 4847 – tomi@opiskelijayrittajyys.fi

Vastaa