Opiskelijan yritysmuodot

Osuuskuntayrittäjyys

Osuuskunta opiskelijayrittäjyydessä

Osuuskunta on yritysmuoto, joka toimii hyvin useissa tapauksissa opiskelijayrityksissä yrittäjämäisen työskentelyn alustana. Toiminnan tarkoituksena on tarjota osuuskunnan jäsenille esimerkiksi taloudenpidon (laskutus, kirjanpito) ja yritystoiminnan hallinnan palveluita. Tämä mahdollistaa osuuskuntayrittäjille tavan myydä osaamistaan ja laskuttaa tekemistä töistään osuuskunnan kautta.

Monissa Suomen toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksissa toimii nykyään jo osuuskuntayrityksiä, jotka ovat joko oppilaitoksen alaisuudessa tai opiskelijoiden itsensä pyörittämiä. Osuuskuntayrittäjyys on alkanut siis vakiinnuttaa paikkaansa jo oppilaitoskentässä.


YRITYSMUOTO

Osuuskunta on yritysmuoto, joka mahdollistaa jäsenilleen tavan toimia yrittäjämäisesti ja yhteistyössä muiden jäsenten kanssa.

Osuuskuntayrittäjät hyödyntävät osuuskunnan tarjoamia palveluita ja myyvät omaa osaamistaan yrityksen kautta.

KENELLE SOPII

Osuuskunnan voi perustaa yksin tai useamman henkilön kanssa. Sopii hyvin esimerkiksi NY-yrittäjyyden jälkeen tai korkea-asteella opiskeleville.

 

Jos osuuskunnassa on vähintään seitsemän jäsentä, osuuskuntayrittäjille ei tule yrittäjästatusta.

TOIMINTA KÄYTÄNNÖSSÄ

Osuuskunnan alaisuudessa voi toimia joko useampia eri alan toimijoita tai yhtenä saman alan yrityksenä. 

 

Osuuskunnassa jäsenet eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen taloudesta. Osuuskuntayrittäjyys edistää tiimityöskentelytaitoja.

PERUSTAMISTARINAT:

Mediaosuuskunta Muviment


KYSYTTÄVÄÄ OSUUSKUNNASTA OPISKELIJAYRITYKSENÄ?

MEDIAOSUUSKUNTA MUVIMENT

Muviment on Joensuussa toimiva moderni mainostoimisto. Osuuskuntamuotoisen yrityksen perustajat ovat media-alan opiskelijoita, jotka päättivät työllistää itsensä omalle alalleen opintojen ohella.

Perustamistarina: Mediaosuuskunta Muviment

”Perustimme osuuskunnan, koska tajusimme, että meillä on mahdollisuus tehdä alan töitä, ansaita rahaa sekä saada arvokasta työkokemusta ja kontakteja opintojen aikana. Asiaa helpotti vielä, kun hommaan ei tarvinnut lähteä yksin, vaan teemme tätä porukassa.

Eikö olisikin hienoa, jos voisit sanoa työllistäneesi itsesi kesällä?"


Olemme media-alan osuuskuntayritys, jonka palvelut koostuvat keikkatöistä.

Tarjouspyynnön saapuessa kartoitamme ensiksi työn luonteen ja vaadittavat resurssit, kuten mitä osaamista projektille vaaditaan. Tämän jälkeen kasaamme projektille tiimin ja määritämme tiimistä yhden vastuuhenkilön, joka hoitaa jatkossa asiakkaan kanssa yhteydenpidon ja muutenkin ottaa vastuuta projektista.

Olemme pyrkineet toteuttamaan tarjouksen tekemiset niin, että jokainen osuuskunnan jäsen pääsee tekemään tarjouksia ja hallitsemaan asiakaskontakteja, joiden kautta saamme tärkeää osaamista näihin liittyen.


Perustaminen

Meillä osuuskunnan perustaminen kesti 4 kuukautta. Vaikka hoidimme perustamisprosessin huolellisesti, on jälkeenpäin tajunnut miten muutaman asian olisi voinut hoitaa vielä paremmin.

Suosittelen valitsemaan ensimmäiseksi tilikaudeksi pituudeksi enimmäispituuden eli 18 kuukautta.

Me valitsimme osuuskuntaa perustettaessa lyhyimmän mahdollisen, jotta ensimmäinen tilikausi loppuu joulukuulle ja pystymme aloittamaan uuden tilikauden täydellä kalenterivuodella. Tämä oli jälkeenpäin ajateltuna huono päätös. Tilinpäätöksen myötä tulee ylimääräisiä kustannuksia sekä tilinpäätöksen tekeminen vie aikaa. 8 kuukautta kului meidän tapauksessamme liiankin nopeasti, eikä asioita ollut kerennyt edes sisäistää kunnolla tai varauduttu ylimääräisiin kuluihin.


Osuuskunnan brändi

Osuuskunnan brändin voi lähteä toteuttamaan juuri niin kuin haluaa. Tavallisesti osuuskunta markkinoi pääasiassa jäseniään ja heidän palveluitaan.

Me kuitenkin halusimme lähteä eri linjalle. Loimme osuuskunnastamme modernin mainostoimiston. Toimimme kaikki samalla toimialalla media-alalla, joka helpotti päätöksen viemistä käytäntöön.

Ulkoinen olemuksemme ei paljoa eroa isojen mainostoimisto-yritysten malleista. Verkkosivuilla lukee Mainostoimisto Muviment ja käy ilmi, että olemme moderni mainostoimisto sekä mitä palveluita meiltä löytyy. Meiltä ei löydy jäsenet-osiota vaan meiltä osuuskunnan jäsenet löytyvät tiimi-osiosta.

Voisi melkein sanoa, että toimimme kuin oikea mainostoimisto-yritys. Ainoina eroina ovat se, että toimimme kaikki sivutoimisena sekä työkeikoista jokainen saa oman osuuden, eli emme maksa kiinteää kuukausipalkkaa.

Olemme saaneet positiivista palautetta onnistuneesta brändäyksestämme.


Osuuskunnan verkostot

Osuuskunnan jäsenien kannattaa lähteä ehdottomasti verkostoitumaan, jotta saa parhainta hyötyä toiminnalleen. Verkostoitumalla voit saada moninaista hyötyä: omaan liiketoimintaan, yhteistyökuvioihin tai muuten yleisen tukiverkoston luomiseen.

Lähdimme verkostoitumaan oman maakunnan Nuorten Yrittäjien järjestön kanssa. Järjestö järjestää erilaisia aktiviteettejä, jonka kautta oppii tuntemaan muita paikkakunnan nuoria yrittäjiä. Ei kannata yhtään pelätä, etteikö osuuskuntayrityksenä tai opiskelijana voisi lähteä mukaan toimintaan.

Toinen mainitsemisen arvoinen verkosto on Entrepreneurship Society ja heidän toiminta, joka on opiskelijavetoista toimintaa yritystoiminnasta sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille. ES-verkoston kautta on saanut kontakteja, voinut tarjota mahdollisesti itse apua toiselle (esimerkiksi osuuskunnan perustamisessa) sekä luonut turvallisen yhteisön vaihtaa ideoita ja ajatuksia samanhenkisten idearikkaiden ihmisten kanssa.

Samu Rytkönen

Mediayrittäjä ja hallituksen puheenjohtaja
Mediaosuuskunta Muviment