On aika antaa kasvot opiskelijayrittäjyydelle

OPISKELIJAYRITTÄJYYS

Mitä on opiskelijayrittäjyys?


Opiskelijayrittäjällä tarkoitetaan sellaista yrittäjää, joka toimii päätoimisena opiskelijana, mutta harjoittaa liiketoimintaa jonkin yrittäjyysmuodon kautta opintojensa ohessa. Opiskelijayrittäjä voi toimia yrittäjänä esimerkiksi opintoihinsa sisältyvän yrittäjyysohjelman kautta tai itse perustamansa yrityksen välityksellä.


Yrittäjyyttä on nykyään kaikilla kouluasteilla, mutta suurimmaksi osaksi opiskelijayrittäjyys näkyy toisella asteella lukio- ja ammatillisessa koulutuksessa sekä korkea-asteen opinnoissa. Yritykset voivat olla joko pienimuotoisia omiin kiinnostuksiin tai harrastuksiin liittyvää toimintaa tai tavoitteellista pysyvän liiketoiminnan tavoittelua. Monelle opiskelijalle yrittäjyys on nykyään mahdollisuus oman osaamisensa kaupallistamiseen ja ansiotulojen hankkimiseen opintojen aikana.


Opiskelija voi toimia tänä päivänä yrittäjänä monilla eri muodoilla. Yleisimmin opintoihin sisältyvänä opiskelija voi toimia esimerkiksi Nuori Yrittäjyys ry:n opinto-ohjelmien tai oman koulunsa osuuskuntatoiminnan kautta. Näiden lisäksi opintojen ulkopuolella opiskelija voi itsenäisesti pyörittää esimerkiksi toiminimiyritystä eli toimia yksityisenä elinkeinoharjoittajana, olla jäsenenä koulun ulkopuolisessa osuuskunnassa tai osakkaana osakeyhtiössä. Viime vuosina yleistynyt kevytyrittäjyys on myös yleistynyt tapa harjoittaa liiketoimintaa opiskelijana.