Neljä tapaa työllistää itseään opiskelijana

Puhun usein opiskelijayrittäjyydestä. Monet toisen ja korkea-asteen opiskelijat mieltävät käsitteenä tämän usein oman toiminimen kautta pyöritettävään liiketoimintaan, mutta todellisuudessa vaihtoehdot ovat huomattavasti monipuolisemmat ja yksinkertaisemmat.

Mitä jos voisitkin työllistää itsesi opintojen aikana ilman monimutkaisia asioita ja byrokratiaa? Samalla voisit keskittyä oman osaamisesi kehittämiseen ja oman alan työkokemuksen hankkimiseen.

Seuraavaksi haluan esitellä neljä eri tapaa työllistää itseään opiskelujen aikana:

 

1. NY-yrittäjyys

Nuori Yrittäjyys ry järjestää valtakunnallisesti kaikilla koulutusasteilla nuorten yrittäjyyteen painottuvia koulutusohjelmia. Toisella asteella järjestettävässä NY Vuosi Yrittäjänä -koulutusohjelmassa ja korkea-asteella järjestettävässä Ny Start Up -koulutusohjelmassa tarjotaan työkaluja työelämätaitojen, yritteliäisyyden ja taloudenhallinnan opetukseen.

NY-yrittäjyys tarjoaa matalan kynnyksen kokeilla omia liikeideoitaan yksin tai porukassa sekä mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen ja suunnan löytämiseen.

Aloitin oman yrittäjyysmatkani NY Vuosi Yrittäjänä -koulutusohjelmassa lukuvuotena 2011-2012. NY-yrittäjyys antoi minulle kipinän yrittäjyyteen ja oman osaamisen kehittämiseen.

Tutustu NY-ohjelmiin: http://nuoriyrittajyys.fi/ohjelmat/

 

2. Osuuskuntayrittäjyys

Siinä missä osuuskunnat olivat vielä jokin aika sitten suurimmaksi osaksi osuuskauppoja ja osuuspankkeja, työosuuskunnat ovat vakiinnuttaneet paikkansa Suomessa myös oppilaitoksien sisällä.

Osuuskunnassa toimiminen opiskeluaikana edistää oman ammattitaidon kehittämistä ja tiimissä toimimista. Yrittäjämäinen toimintatapa on hyvin pitkälle sama kuin varsinaisella yrittäjällä – myyt omaa osaamistasi ja laskutat tekemästä työstäsi osuuskuntayrityksen kautta. Osuuskunnan muut jäsenet ovat tukiverkostona, ja voit myös tehdä töitä yhdessä heidän kanssaan.

On yhä tavallisempaa, että opiskelijat perustavat ja pyörittävät osuuskuntia täysin omin voimin. Tiesitkö, että joissain korkeakouluissa myös työharjoittelut on mahdollista suorittaa yrittäjämäisesti omassa osuuskuntayrityksessä?

Lisätietoa osuuskunnan perustamisesta: http://perustajanopas.pellervo.fi/

 

3. Kevytyrittäjyys

Laskutuspalvelut ovat tuoneet nimensä mukaisesti kevyen ja helpon keinon laskuttaa omasta työstään. Mikäli haluat tehdä satunnaisesti keikkatöitä ja laskuttaa niistä, on laskutuspalvelu erittäin kätevä keino tähän.

Kevytyrittäjänä et sitoudu yrittäjän velvollisuuksiin tai paperitöihin, kun laskutuspalvelu hoitaa kaikki asiat ja ilmoitukset puolestasi. Sinä rekisteröidyt vain palvelun käyttäjäksi, käyt tekemässä työtä, laskutat siitä sovitun hinnan ja laskutuspalvelu maksaa palkan tilillesi. Palvelu pidättää jokaisesta palkastasi 3-6 % osuuden. Laskutuspalvelun kautta et pääse välttämättä oppimaan yritystoiminnan pyörittämisestä yhtä paljon, palvelun tehdessä työn puolestasi. Myös suuremmat hankinnat yritykselle eivät onnistu laskutuspalvelun nimiin.

Laskutuspalveluita:
https://ukko.fi/
http://eezy.fi/
http://odeal.fi/
http://omapaja.com/

 

4. Toiminimiyrittäjyys

Kun olet kokeillut siipiäsi edellä mainituilla tavoilla ja havainnut liikeideasi kannattavaksi, on aika perustaa oma toiminimi ja ottaa askel kohti varsinaista yrittäjyyttä.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että yrittäjänä ansaitsemasi tulot vaikuttavat opintotukeesi samalla tavalla kuin palkkatöistä saadut ansiot. Huomioi siis tulorajat, mikäli aiot nostaa opintotukea yrittämisesi ohessa. Muista myös, että siinä missä esimerkiksi osuuskuntayrittäjänä vastuu ja riskit ovat osuuskunnan eivätkä opiskelijan henkilökohtaisia, toiminimeä pyöritettäessä vastataan itse toiminnan kannattavuudesta.

 

Opiskelijayrittäjyys tukee työllistymistä

Työllistyminen on opiskelijasta itsestään kiinni. Toimimalla opiskeluaikana yrittäjämäisesti opit taitoja, joita arvostetaan työelämässä alasta riippumatta. Näitä ovat esimerkiksi oma-aloitteisuus, kokonaisuuksien hallinta ja johtaminen, verkostoituminen ja parempi kuva omasta ammattitaidosta.

Miksi et aloittaisi jo nyt oman työllistymisesi edistämistä?

Opiskelijayrittäjyyden asiantuntija ja yrittäjyyskasvatuksen viestinvälittäjä.
Innostusta tulevaisuuden luomiseen kuuden vuoden yrittäjyyskokemuksella.
044 355 4847 – tomi@opiskelijayrittajyys.fi

Vastaa