Millaisia osaajia haluamme kouluttaa?

Helsingin Sanomat uutisoi pari viikkoa sitten, kuinka myös ammatillisen koulutuksen pitää sivistää. (HS 31.5.2017)

Jutussa käsitellään ammatillisen koulutuksen uudistushanketta, jonka tavoitteena on pitää koulutus nykypäivän vaatimuksien mukaisena painottaen työelämälähtöisyyttä ja varsinkin työelämäosaamista.

Nykyään työssä tarvitaan paljon osaamista, joka ei perustu ammattialan perinteiseen tietoon: joustavuutta, laaja-alaisuutta, yritteliäisyyttä ja kykyä keksiä uusia tekemisen tapoja.”

Näitä työelämäosaamisen taitoja saadaan artikkelin mukaan opinnoissa, joissa pohditaan aidoissa työtilanteissa saatuja kokemuksia. Vastapuolena kuitenkin halutaan myös ammatillisen koulutuksen puolella ”tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi”.

Siinä missä lukiokoulutus on nähty yleissivistävänä ja ammatillinen koulutus ammattiosaamista kartuttavana, nyt ero tuntuu kapenevan toisen asteen koulutuksessa huomattavasti.

Olenkin itse sitä mieltä, että nykyään ei ole enää niin suurta merkitystä työelämän kannalta, suorittaako opinnot ammatillisessa koulutuksessa vai lukiossa. Oman osaamisen kehittämiselle ja työelämätaitojen omaksumiseen tarjotaan nykyään eväitä yhä enemmän molemmissa väylissä, joten työllistymisen kannalta mahdollisuuksia on moneen.

Voisimmeko puhua siis tulevaisuudessa jopa vain toisesta asteesta työelämävalmiuksen koulutuksena? Tavoitteena olisi tarjota opiskelijoille mahdollisimman hyvät valmiudet sellaisiin taitoihin, jotka palvelevat nykypäivän työelämää. En usko.

Toisen asteen koulutuksen erottelu ei kuitenkaan ole nykyään enää niin kaksijakoinen. Siinä missä aiemmin lukiolaisia on pidetty enemmän teoriatyyppeinä, nykyään he luovat käytännön bisneksiä ja hyödyntävät omaa osaamistaan yhtä lailla siinä missä amiksetkin. Tälläisiä esimerkkejä ovat esimerkiksi viime vuoden Nuori Yrittäjyys –voittaja I’m Blue, jonka neljä Etelä-Tapiolan lukiolaista perustivat mustikkalimubisneksen. Tänä keväänä ylioppilaiksi valmistuneet nuoret pyörittävätkin omaa osakeyhtiötään ja heidän mustikkalimunsa on esillä Astanan maailmannäyttelyssä. Esimerkkejä lukiolaisten osaamisen viemisestä käytäntöön löytyy myös esimerkiksi tästä ja tästä.

”Hyvä ammatillinen koulutus on yleissivistävää, ja hyvä lukiokoulutus antaa valmiuksia myös työelämään.” (HS 31.5.2017)

 

Helsingin Sanomien artikkeli nostaa esille mielestäni hyvin myös vaaran, joka piilee ammatillisen koulutuksen uudistuksessa: mitä jos liiallinen työelämälähtöisyys ajaa vain työvoiman uudistamiseen taloudellisten ja tuotannollisten tarpeiden mukaisesti? Pelkästään työelämässä opitut käytännön taidot eivät ole niitä, jotka ovat tulevaisuuden työntekijän kannalta oleellisimpia. Ei riitä, että työntekijä osaa suoritettavan työn, vaan tarvitaan lisäksi myös sellaisia asioita kuten oma-aloitteisuutta, tiimityöskentely- ja esiintymistaitoja sekä omien vahvuuksien tunnistamista.

Monet opiskelijat ovatkin kokeneet opiskelijayrittäjyyden omakseen juurikin laaja-alaisena oppimismahdollisuutena. Läheskään kaikilla tavoitteena ei ole yrittäjyys, vaan juurikin omien taitojen kehittäminen, osaamisen vieminen käytäntöön ja edellä mainittujen työelämässä tarvittavien taitojen kehittäminen. Yrittäjyys laittaa opiskelijan ottamaan itse vastuuta työstään ja auttaa kehittämään talousymmärrystä ja työelämävalmiuksia.

Ei ole toki poissuljettua, etteikö työelämässä voisi näitä taitoja myös oppia. Päinvastoin, kannustankin enemmän työelämälähtöiseen oppimiseen, sillä aidoissa tilanteissa saadut kokemukset ovat korvaamattomia. Kuitenkin tulisi muistaa, että emme varmasti halua luoda koulutuksellamme pelkkää käytännön työvoimaa tai pelkästään yleissivistyneitä nuoria aikuisia. Haluan uskoa siihen, että pystymme luomaan itsenäisiä ja rohkeita nuoria, jotka kehittävät aktiivisesti osaamistaan ja löytävät kokeilemalla eri asioita sen oman juttunsa, joka heitä innostaa. Näin luomme motivoituneita ihmisiä, tulipa nuoresta sitten jatkossa yrittäjä tai työntekijä.

Ainiin. Ja niille jotka ihmettelevät, olen itse suorittanut molemmat amiksen ja lukion. Samaan aikaan.

Koen siis olevani sivistynyt käytännön osaaja. Teen juuri nyt sitä, mikä minua innostaa.

 

Opiskelijayrittäjyyden asiantuntija ja yrittäjyyskasvatuksen viestinvälittäjä.
Innostusta tulevaisuuden luomiseen kuuden vuoden yrittäjyyskokemuksella.
044 355 4847 – tomi@opiskelijayrittajyys.fi

Vastaa